FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
KRISHNA कृष्ण कुमार यादव नि. प्र. प्र. अ. ky6926943@gmail.com 9842738749
संताेष यादव संतोष यादव स्वा.संयाेजक स्वास्थ्य ९८१९८१४४६०
रजनिस रजनिश कुमार पाण्डेय रोजगार संयोजक रोजगार कार्यक्रम rajnishkumar327@gmail.com ९८५४०३१८२२
उपेन्द्र प्रसाद साह इन्जिनियर ९८४३१७६५३५
ram pukar राम पुकार महताे स्वा.संयाेजक स्वास्थ्य ९८४४०३२०९३
बालकेश्वर पंडित कविराज निरिक्षक अायुर्वेद ९८४४००५६०७
मोहन कुमार मिश्र सि.अ.हे.व. 9844249505
विन्दालाल पासवान लेखापाल प्रशासन ९८५४०३८०५६
राकेश कुमार श्रीवास्तव सव इन्जिनियर ९८६४५९७२३५
रामा शंकर प्रसाद यादव रामा शंकर प्रसाद यादव प्राविधिक पसु ९८०४८१०६४०
रितिक कुमार श्रीवास्तव पोषण स्वयंसेवक
विकाउ विकाउ वैठा सा.प. प्रशासन ९८६०२६८१७७
arun singh अरुण प्रताप सिंह खरिदार प्रशासन p.singh0158@gmail.com ९८६४०६३०९९
bibek बिवेक कुमार झा सह-कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन bibekjha54@gmail.com ९८४४४०२५१०
अनिल कुमार यादव एम.आइ.एस. अपरेटर 9844391440
ऋतुराज शर्मा फिल्ड सहायक ९८४५५५५२०१
गणेश कुमार महतो प्राविधिक सहायक gmahato235@gmail.com ९८४३६८८२७४
ललिता ललिता झा सा. परिचालिका ९८४४५२७४३२
tholo ray ठोलो राय वडा सचिव ९८४४४०२३६५
अशोक कुमार यादव वडा सचिव ९८६५३१३०६६
राम आज्ञा वैठा राम आज्ञा वैठा वडा सचिव ९८१२११६४०२
पार्वती चौधरी उद्धम विकास सहजकर्ता ९८२४६३२०१३
यमुना नेपाली उद्धम विकास सहजकर्ता ९८६११३६०६२
हरिनारायण महताे हरि नारायण महताे कार्यालय सहयाेगी ९८१२१११४७२
निरज राज सिंह कार्यालय सहयाेगी ९८१६८०२०००
फेकन पंडित कार्यालय सहयाेगी ९८६५२९०००७
अमिरी लाल सहनी कार्यालय सहयाेगी ९८०४८२०१८२
अजय पटेल कार्यालय सहयाेगी ९८४५४२८७८३
रामानन्द पटेल कार्यालय सहयाेगी ९८०८०६१९५२
श्यामु हजारी कार्यालय सहयाेगी ९८२४८९२५९८
सराेज पटेल सराेज पटेल कार्यालय सहयाेगी ९८४४२७९९७२
रणधिर कुमार यादव कार्यालय सहयाेगी ९८०७८१७२६३
रामजस पाण्डेय सवारी चालक ९८१६२२७३०१
महादेव दास तत्मा सवारी चालक ९८०७८९०१२८